Originalna pekinška raca

Originalna pekinška raca / Original Peking duck
Vsebuje / Contains 1, 6
38,00 €
Meni originalna pekinška raca / Menu original Peking duck
- štiri osebe / for four persons
- predhodno naročilo – 1 dan / 1 day pre-order required
65,00 €
Kislo pekoča juha / Hot and sour soup
Spomladanski zavitki / Spring rolls
Pekinška raca 1x / Peking duck 1x
Prasketajoče trojno cvrtje 1x / Sparking dish 1x
Sladko kisla svinjina 1x / Sweet and sour pork 1x
Ocvrta banana / Fried banana
Vsebuje / Contains 1, 3, 6, 11